Renovera badrum, tips och bra saker att tänka på.

Hål i våtrum
Rent generellt gäller det att undvika hål i tätskiktet.
Känner du ändå att det måste göras bör du ändå höra med någon kunnig om vilka åtgärder och riktlinjer du bör följa för att undvika vattenskador.

Nedan finner du en artikel om att borra i kakel

Golvbrunnen:
Oftast uppstår vattenskador kring golvbrunnen.
Det beror oftast på att golvbrunnen inte blivit monterad korrekt och att det inte är tätt mellan tätskikt och golvbrunn.
Det gäller att vara mycket noggrann när man installerar en golvbrunn.

Lutningen på golvet:
De delar av golvet som regelbundet får vatten på sig ska luta mot golvbrunnen.
Viktigt är att golvlutningen bör ligga på minst 1:150 för att få en god avrinning och max 1:50 för att undvika olyckor.

ROT-avdrag för badrum:
För badrum får du göra avdrag för både badrumsrenovering och byte av badrumsinredning.
Du får alltså halva arbetskostnaden avdragen direkt på fakturan när du anlitar oss till att renovera ditt badrum.

Vad kostar en badrumsrenovering?
Arbetskostnad:
Just badrumsrenoveringar är ovanliga att de genomförs av personer utan särskild utbildning.
Att renovera ett badrum ställer oftast högre krav än vad den genomsnittlige hemmafixaren klarar och därför är det vanligt att vi sköter renoveringen av just badrum.
Vad just ditt badrum kräver i antal arbetstimmar är svårt att uppskatta, men i stora drag ligger vi på mellan 300 – 600 kr i timmen beroende på arbetets omfattning.
Mycket beror på vilka typer av hantverkare (elektriker, snickare, VVS, med mera) vi måste involvera i just din badrumsrenovering.
Vi ser till att arbetskostnaden anges tydligt i offerten eftersom det är denna du/ni får göra ROT-avdrag på (vilket alltså innebär att du halverar arbetskostnaden upp till 50 000 kr).

Materialkostnad:
Försöka leta runt själv och se vad total priset blir på den inredning du gillar.
Det går att hitta jättebillig inredning och kakel på många stora varuhus och det går att hitta mer exklusiva inredningsalternativ hos lite mindre importörer och utländska företag.
Allt handlar om vilken summa du är villig att spendera.
Kom ihåg att räkna på vad kaklet kostar för hela badrummet (förutsatt att du tänker ha helkaklat) och se till att göra en lista över all inredning och vad den kostar innan du börjar med inköp.
Självklart kan vi ge dig råd och tips i denna process.

Badrumsrenovering pris:
Totalpriset för en badrumsrenovering varierar väldigt mycket beroende på en rad olika faktorer.
Påverkande faktorer är självklart inredningen, men även sådana saker som flytt av golvbrunn, installation av golvvärme, storlek på badrummet osv.
Pris för en badrumsrenovering är inte något som exakt går att säga utan att vi varit och tittat hur det ser ut i just ditt badrum.
Varje badrum har sina egna förutsättningar men självklart är större badrum dyrare att renovera än ett mindre badrum.
Grovt räknat kostar ett badrum mellan 10 000 och 30 000 kronor per kvadratmeter att totalrenovera och då är både arbetskostnad och materialkostnad inräknat.
Handlar det om en mindre badrumsrenovering eller kanske bara ett byte av badrumsinredning är priset självklart betydligt lägre.

Badrum och ROT-avdraget:
Med ROT-avdraget får du/ni dra av upp till 50 000 kronor per person och år.
Avdraget får endast göras på arbetskostnadsdelen