Renovera badrum regler och tips

Regler för badrumsrenovering
Se gärna till att själv ha lite koll på vad som gäller även om det är en firma som utför arbetet!
VVS betyder Värme, Ventilation, Sanitet och är vanligast att rörmokare utför, framför allt det som rör vatten och avlopp.
Boverket ställer krav på exempelvis badrumsbyggen men både VVS-företag och försäkringsbolag brukar ha ett finger med i spelet.

BKR
BKR är en organisation regler_for_badrumsrenoveringsom betyder: Byggkeramikrådet.
De tar fram riktlinjer och utbildar hur keramiskt material som t ex kakel för kök eller badrum skall användas.
BKR arbetar även med teknisk utveckling och både bevakar och deltar i framtagandet av golvbrunnar och våtrumsmaterial.
Precis som för alla branschorganisationer är BKR:s regler fullständigt frivilliga att följa, men de är ändå så pass etablerade att de flesta entreprenörer i branchen ser till att följa BKR:s anvisningar.

Våtrumskontroll
GVK – Golvbranschens Våtrumskontroll fokuserar mycket på hur ytskikt och tätskikt ska appliceras eller monteras.

Lagen, Kommuner och myndigheter.
Det är Boverket som bestämmer de byggregler och krav som gäller för renovering av ett badrum.
Det är inga omfattande regler när det gäller att bygga eller renovera kök och badrum, utan snarare att du uppfyller vissa minimikrav.
De som finns hittar du självklart hos Boverket.
Har du frågor eller vill du diskutera ditt specifika ärende ska du i första hand vända dig till din kommuns byggnadsnämnd.

För dig som tänkt påbörja en badrumsrenovering eller köksrenovering är det även viktigt att tänka på att även ditt försäkringsbolag har synpunkter på vilka regler och riktlinjer du ska följa och vad de som utför arbetet ska ha för kompetens.

Prata med försäkringsbolaget
Försäkringsbolagen brukar ha krav på att du ska följa de regler som gäller vid tidpunkten för renoveringen, för att deras försäkringar ska täcka eventuella skador. Prata därför med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för dig eftersom det i praktiken är deras krav och riktlinjer som du ska följa.